Życzenia dla Pana Romana Organisty oraz Chóru Parafialnego z okazji wspomnienia - Św. Cecylii (2019-11-21 19:50:28)

"Kto śpiewa dwa razy się modli"

Panu Romanowi naszemu Organiście oraz Chórowi parafialnemu Ludate Dominum z okazji przypadającego wspomnienia - Św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej,

składamy jak najlepsze życzenia, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało nas do Boga i ludzi, zdrowia, długich lat życia, opieki św. Patronów, satysfakcji, a także zwykłej, ludzkiej wdzięczności i życzliwości z pełnionej w naszej Parafii posługi!

życzą Parafianie Szczęść Boże!