Akcja "Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie" (2019-06-21 15:40:41)

Dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie odbędzie się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych na drodze.

Akcja zorganizowana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego przy udziale partnera strategicznego - Policji oraz partnera lokalnego Miasta Stargard.

W trakcie spotkania, w serwisie rowerowym (przed Domem Kultury Kolejarza) będzie także możliwość dokonania przeglądu technicznego roweru oraz jego doposażenia w elementy wyposażenia obowiązkowego związanego z bezpieczeństwem.