Słowo i życzenia Arcybiskupa Metropolity na Wielkanoc 2019 (2019-04-21 00:32:52)

Chrystus powstawszy z martwych

już więcej nie umiera,

śmierć nad nim nie ma już władzy.

Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu,

a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie.

/Rz 6 9.11/

Życzenia Świąteczne Arcybiskupa Metropolity z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2019 r.

Drodzy Bracia Kapłani,

Osoby życia konsekrowanego, wszyscy nasi diecezjanie oraz goście,

świętujący nad Odrą i Bałtykiem tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa.

W bieżącym roku, w którym przypada 40. rocznica pierwszej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, przeżywając tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego przypomnijmy sobie słowa nauczania świętego Papieża. Słowa te, choć wypowiedziane w innej rzeczywistości historycznej panującego wówczas reżimu komunistycznego, mają swoją ponadczasową uniwersalną wartość. Św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r., tak mówił: „Człowie­ka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chry­stusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz ... nie rozumielibyśmy samych siebie.

Życzę, aby te słowa były dla nas inspiracją w przeżywaniu nie tylko najbliższych wydarzeń związanych z czasem Zmartwychwstania Pańskiego, ale każdego, nawet najbardziej zwyczajnego, powszedniego dnia. Znajdźmy w swoim sercu odwagę, aby otworzyć na oścież drzwi Chrystusowi. Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!

Z odwagą otwierajmy serca i zapraszajmy do nich Zmartwychwstałego Chrystusa, który jest kluczem do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek.

/-/ + Andrzej Dzięga

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Szczecin, Wielkanoc 2019 r.