Życzenia Wielkanocne (2019-04-19 23:25:24)

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowiek.

Życzymy Wam Drodzy Parafianie i Goście , aby te Święta Wielkanocne przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych oraz aby przyniosły radość i wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Z pamięcią modlitewną

Ks. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Duszpasterze: Ks. Emil Piotrowicz,Ks. Marcin Kózka, Ks. Tomasz Gruszto, Ks. Paweł Grędziak