Życzenia dla Pana Tomasza Organisty z okazji wspomnienia - Św. Cecylii (2018-11-22 14:54:04)

Panu Tomaszowi naszemu Organiście z okazji przypadającego wspomnienia - Św. Cecylii, Patronki Muzyki Kościelnej,

składamy jak najlepsze życzenia, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało nas do Boga i ludzi,

łaski Bożej, zdrowia i opieki św. Patronów

oraz wiele radości i satysfakcji, a także zwykłej ludzkiej wdzięczności

z pełnionej w naszej parafii Miłosierdzia Bożego posługi

życzą Parafianie Szczęść Boże!