Życzenia Wielkanocne (2018-03-31 09:47:18)

Alleluja, Alleluja !

Wesoły nam dziś dzień nastał,

Chrystus bowiem zmartwychwstał,

Radujcie się więc

i z ufnością patrzcie w przyszłość.

Niech zsyła na Was laski

i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia

Alleluja, Alleluja zmartwychwstał Pan!

Życzymy Wam i całej Waszej rodzinie

abyście na co dzień przeżywali swoje własne święto 'zmartwychwstania'

poprzez odradzanie się w waszych sercach miłości do najbliższych

oraz wiarę w potęgę i trwałość uczucia.

Wesołych Świąt!

Z pamięcią modlitewną

Ks. Prałat Kanonik Zygmunt Zawitkowski Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Duszpasterze: Ks. Senior Kanonik January Żelawski, Ks. Emil Piotrowicz, Ks. Marcin Kózka, Ks. Tomasz Gruszto, Ks. Paweł Grędziak