Nauki przedmałżeńskie (2018-03-29 11:39:20)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055 § 1)

11 kwietnia 2018 w naszej parafii organizowane będą nauki przedmałżeńskie.

Będą prowadzone w salce przy kościele dolnym.

Rozpoczną się o godz. 19:00.