Wielko czwartkowe słowa wdzięczności dla kapłanów (2018-03-28 17:02:27)

Czcigodni Kapłani,

"Księże Prałacie Kanoniku Zygmuncie, księże Kanoniku Seniorze January, księże Emilu, księże Marcinie,księże Tomaszu, księże Pawle"

Z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia kapłaństwa, pragniemy Wam życzyć by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan była dla Was drogą ku świętości.

Niech stale w Was wzrasta miłość do Eucharystii. Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego wspiera Was zawsze moc Ducha Świętego.

Życzymy Wam gorących serc, abyście stając przy człowieku w jego ziemskiej wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane i wzbudzali nadzieję. Niech Wasza szlachetna posługa siania ziarna Bożej Prawdy i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość. Niech przyczynia się do budowania jedności Kościoła – naszego Domu.

Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niechaj broni, osłania i czuwa nad Wami.

Szczęść Boże.