Parafialny Zespół Caritas (2023-11-20 20:48:37)

W Parafii Miłosierdzia Bożego w Stargardzie od wielu lat działa Parafialny Zespół Caritas, którego Przewodniczącym jest Ksiądz Kanonik Janusz Szczepaniak Proboszcz Kustosz Koronowanej Figury Matki Bożej Cierpiącej z dziećmi swoimi.

Zespół organizuje i świadczy pomoc charytatywną potrzebującym oraz włącza się do programów i akcji Caritas ogólnopolskich i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zachęcamy serdecznie do skontaktowania się z nami.

Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych wolontariuszy  do naszego Zespołu.

Kontakt PZC:

- e-mail: pzc.stargard@o2.pl

- pozostawienie wiadomości w zamkniętej i podpisanej kopercie w Biurze Parafialnym lub zakrystii 

- spotkanie  z Przewodniczącym PZC - Ks. Kan. Januszem Proboszczem.