Intencje Żywego Różańca na wrzesień 2022 (2022-08-27 13:42:16)

 

 papieska:

- Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

& Parafialna:

 

- Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba; o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia   

-  Módlmy się o pokój na Ukrainie i na całym świecie