1 rocznica Święceń Kapłańskich księdza Adama (2022-06-26 00:37:07)

W dniu jubileuszu 1 rocznicy Święceń Kapłańskich chcemy w imieniu Duszpasterzy i wszystkich Parafian złożyć księdzu Adamowi naszemu wikariuszowi, najserdeczniejsze życzenia. Ks.  Adam Bliźniuk przyjął święcenia kapłańskie 26 VI 2021 r. Od sierpnia 2021 r. pracuje w naszej parafii.

Duch Święty jest tym, który porusza Kościół, jest tym, który działa w Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który pobudza, by iść naprzód, otwiera drzwi na oścież i posyła, aby dawać świadectwo o Jezusie. /papież Franciszek/

Drogi Księże Adamie w dniu 1 rocznicy święceń kapłańskich życzymy jak najwięcej mocy Ducha Świętego. Niech On księdza prowadzi, a Maryja otacza swoją matczyną opieką.

Dziękujemy księdzu za wszelkie dobro i budowanie wśród nas jedności. Za zaangażowanie, pomoc i życzliwość oraz katechizację młodzieży w szkole. Za cierpliwe

i wytrwałe kształtowanie naszych postaw i sumień. Za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary poprzez głoszone słowo i radosną obecność. 

U progu Twej kapłańskiej drogi chcielibyśmy życzyć Ci

przede wszystkim świętości potrzeba nam świętych kapłanów, którzy zawsze będą nastawieni na pomoc człowiekowi, dysponowali dla niego czasem i wspierali go dobrym, życzliwym słowem.

Życzymy Ci z całego serca, byś takim kapłanem był każdego dnia– kapłanem dla ludzi.  Żeby nie tylko takie dni, jak dzisiaj, ale każdy dzień przypominał jak wielką nadzieję pokłada w Księdzu Pan Bóg, Gdyby nie jego wstawiennictwo, nie byłoby powołań kapłańskich. To ogromny dar zesłany prosto z nieba.

Szczęść Boże!