Życzenia dla młodzieży Kl. VIII oraz szkół ponadpodstawowych i dorosłych z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (2022-05-14 20:19:17)

Dzisiaj ( 14-05-2022 ) o godz. 18:00 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko - Kamieński udzielił naszej młodzieży SAKRAMENT BIERZMOWANIA .

''Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch: różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są rodzaje działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.''

1 Kor 12,4-6

Niech przyjęty z wiarą sakrament obficie rozleje na Was swe łaski.

Bierzmowanie to szczególny dzień, w którym poprzez sakrament otrzymujecie dary Ducha Świętego – Męstwa, Mądrości, Rozumu, Bojaźni Bożej, Umiejętności, Rady i Pobożności. Życzymy Wam, abyście nigdy ich nie zmarnowali i z odwagą głosili Zmartwychwstanie Chrystusa. Wskazujcie innym drogę do Pana i nie zapominajcie, w jakiej wierze zostaliście wychowani.

Duch Święty wręcza Wam  swoje dary. Przyjmijcie je z godnością i powagą, a następnie świadczcie w swoim codziennym życiu o Chrystusie. Odwagi i męstwa w głoszeniu wiary.”

Z pamięcią modlitewną

Ks. kan. Janusz Szczepaniak Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Duszpasterze:

Ks. Prałat kan. Zygmunt Zawitkowski,

Ks. Emil Piotrowicz, Ks. Marek Gajowiecki , Ks. Krzysztof Brożyna,

Ks. Adam Bliźniuk